Barista

Responsibility:

  • Barista /Coffee & Tea အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
  • အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိပြီး လုပ်ကိုင်နိုင်ပါက လျှောက်ထားနိုင်သည်။
  • Coffee Machine ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
  • စကားပြောပြေပြစ်ပြီး Customerများအား စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူဖြစ်ရမည်။

Requirement:

  • ဆက်ဆံရေး ချိုသာကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
  • ရိုးသားကြိုးစားပြီး နာခံတတ်ရမည်။ စည်းကမ်းလိုက်နာရမည်။
  • ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။
  • Customer Service ကောင်းမွန်စွာ ပေးဆောင်နိုင်ရမည်။
  • Communication ကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
BACK TO TOP