Customer Service Specialist

Responsibility:

  • စကားပြော သွက်လက်ချက်ချာပြီး Customer များအား နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပေးရမည်။
  • Daily လက်ခံထားသော အလုပ် များကို follow up လိုက်ပေးရမည်။
  • Dead Line ပေးထားသော အချိန်အတွင်းအလုပ်ပြီးမြောက်မူရှိမရှိ စီစစ်ပေးရမည်။
  • Customer feedback ယူပြီး Customer service ကောင်းစွာပေးနိုင်ရမည်။
  • ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတတ်ပြီး စကားပြောစွမ်းရည်ကောင်းမွန်သူ၊ လူအများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ ဖြစ်ရမည်။
  • ဆိုင်နှင့်ပတ်သက်သော Customer Service/Promotion များအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

Requirement:

  • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။
  • Basic English Language (Speaking and Listening)
  • Apple Product နှင့် ပတ်သက်ပြီး Knowledge ရှိရမည်။
  • Microsoft Office/ Google Workspace များ နားလည် ပြီး သုံးတတ်သူ ဖြစ်ရမည်။
BACK TO TOP